Przejdź do treści

Walizeczka na zachętę

Zeszyt
Ewa Hevelke, Michał Januszaniec
Zacheta

Hanna Wróblewska odchodziła z instytucji, w której funkcjonowały wypracowane zespołowo standardy zarządzania oparte na możliwie horyzontalnych strukturach. Miały one odzwierciedlać swoisty ekosystem Zachęty, z jej różnymi działami, pionami administracyjnym, kuratorskim, produkcyjnym i kierowniczym. Działania te miały na celu stworzyć między innymi przejrzysty system wynagrodzeń i przyznawania nagród. Funkcjonowała również komisja do spraw zakupów do kolekcji Zachęty, w której swoją reprezentację mieli pracownicy działów: kuratorskiego, edukacji, dokumentacji i badań. W ramach codziennej pracy galerii spotykano się w zespołach rady kuratorskiej oraz kolegiów. W tych ostatnich uczestniczyli przedstawiciele pionów kuratorskiego, edukacyjnego, produkcyjnego, dokumentacyjnego. System ten nie był idealny, ale proces wypracowywania zasad współpracy kadry zarządzającej i pracowników był usprawniany, poprawiany.

Dialog Puzyny. Przejęte w formie papierowej i w e-booku do kupienia TU