Przejdź do treści

O "Dialogu Puzyny"

Dialog Puzyny to cykl niezależnych publikacji, których wydanie umożliwiła dotacja m.st. Warszawy w partnerstwie ze Staromiejskim Domem Kultury.
 
Dialog Puzyny nie powstałby, gdyby nie musiał. Zrodził się z protestu przeciw aroganckiej dezynwolturze władzy, która podjęła w kwietniu 2023 decyzje personalne wobec miesięcznika „Dialogu” wbrew zespołowi redakcyjnemu, zrywając ciągłość tradycji, nie próbując porozumieć się z redakcją i nie bacząc na merytoryczne wymogi pisma. Podjęła te decyzje, bo mogła. Mogła zgodnie z prawem i ze swoimi obyczajami, które poznaliśmy jeszcze lepiej, przygotowując pierwszy zeszyt Dialogu Puzyny. Przejęte.

Zdecydowaliśmy się na wydanie trzech publikacji pod tym szyldem, by utrzymać zespół redakcyjny w dotychczasowym składzie, wraz z osobami, którym nowy redaktor naczelny nie przedłużył umów i aby stworzyć przestrzeń dla osób, które wycofały swoje teksty z „Dialogu”, podejmując bojkot nowego redaktora naczelnego w imię solidarności z redakcją.

W skład zespołu Dialogu Puzyny wchodzą: Zuzanna Berendt, Dorota Jovanka Ćirlić, Ewa Hevelke, Justyna Jaworska, Barbara Klicka, Joanna Krakowska, Magda Mosiewicz, Piotr Olkusz, Małgorzata Semil, Kornel/ia Sobczak, Małgorzata Szpakowska oraz grupa Niewidzialna Praca Kobiet. 

Projekt graficzny publikacji: Monika Dzik.

Za opiekę prawną dziękujemy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
www.hfhr.pl

Za pomoc w dystrybucji dziękujemy Wydawnictwu Krytyki Politycznej.
wydawnictwo.krytykapolityczna.pl

 

Projekt finansowany z budżetu Miasta St. Warszawy, 
realizowany w partnerstwie ze Staromiejskim Domem Kultury.