Przejdź do treści

O Fundacji

Fundacja „Dialogu” im. Konstantego Puzyny powstała w 2022 roku z inicjatywy Ewy Hevelke, Justyny Jaworskiej, Joanny Krakowskiej, Piotra Morawskiego, Piotra Olkusza.

Jej celem jest promocja twórczości w dziedzinie praktyk artystycznych, w szczególności w dziedzinie dramatu, teatru, performansu i sztuk wizualnych, popularyzacja wiedzy na ten temat, prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie krytyki artystycznej, tworzenie warunków do współpracy badaczy i artystów różnych dziedzin nauki i sztuki, działanie na rzecz rozwoju nowych form interdyscyplinarnej działalności artystycznej i naukowej.

Nazwa fundacji nawiązuje do istniejącego od 1956 roku miesięcznika „Dialog” poświęconego współczesnej dramaturgii oraz nazwiska jego wieloletniego redaktora naczelnego Konstantego Puzyny, wybitnego krytyka teatralnego, badacza, edytora, poety, zawsze żywo zainteresowanego związkami sztuki z codziennymi przemianami społecznymi. Osoby, które założyły Fundację pracowały w redakcji "Dialogu" przez wiele lat.

Fundacja utrzymuje się z w szczególności z dotacji oraz subwencji, środków ze zbiórek i przychodów własnych.

Zarząd Fundacji: Justyna Jaworska, Joanna Krakowska, Piotr Olkusz (prezes).

Dane Fundacji:

Fundacja „Dialogu” im. Konstantego Puzyny

ul. Szanajcy 10/55

03-481 Warszawa

fundacja.puzyny@gmail.com

www.dialog-puzyny.pl

KRS: 0001008268

NIP: 1133080553

REGON: 523930530

nr konta bankowego: 38 1140 2004 0000 3102 8325 1270